Skip to content Skip to footer
Projekt unijny
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Zakup ładowarki teleskopowej

Całkowita wartość Projektu: 251 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 100 000,00 PLN
Lokalizacja: IMA OSTROWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Towarowa 2, 97-300 Piotrków Trybunalski

Projekt Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:
Umowa nr UDA-RPLD.03.06.00-00-825/10-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 znajdują się na stronach www.cop.lodzkie.plwww.rpo.lodzkie.pl

projekt unijny
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Zakup komory śrutowniczej do zakładu produkcji konstrukcji stalowych

Całkowita wartość Projektu: 472 520,00 PLN
Kwota dofinansowania: 99 275,00 PLN
Lokalizacja: IMA OSTROWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Towarowa 2, 97-300 Piotrków Trybunalski

Projekt Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:
Umowa nr UDA-RPLD.03.06.00-00-823/10-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 znajdują się na stronach www.cop.lodzkie.plwww.rpo.lodzkie.pl

Projekt unijny
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Zakup ładowarki

Całkowita wartość Projektu: 740 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 300 000,00 PLN
Lokalizacja: IMA OSTROWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Towarowa 2, 97-300 Piotrków Trybunalski

Projekt Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:
Umowa nr UDA-RPLD.03.06.00-00-957/11-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 znajdują się na stronach www.cop.lodzkie.plwww.rpo.lodzkie.pl

IMA Ostrowski Sp.J.

Razem zadbajmy o środowisko

Biuro

ul. Franciszka Żwirki 13
97-300 Piotrków Trybunalski
Polska

Skup złomu

ul. Towarowa 5
97-300 Piotrków Trybunalski
Polska

AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved.