[ Strona startowa ]

 • IMA Ostrowski
 • IMA Ostrowski
 • IMA Ostrowski
 • IMA Ostrowski
 • IMA Ostrowski
 • IMA Ostrowski
 • IMA Ostrowski
 • IMA Ostrowski
HISTORIA

Firma IMA Ostrowski powstała w 1997 roku w formie spółki cywilnej prowadzącej działalność marketingową związaną z obrotem złomem stalowym i metali kolorowych.

POŁOŻENIE

Siedziba firmy mieści się w Piotrkowie Trybunalskim, mieście położonym w centralnej Polsce. Położenie firmy w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym pozwala na sprawne prowadzenie działalności na terenie całego kraju a także Europy.


Wyświetl większą mapę

DZIAŁALNOŚĆ
 • Skup, przerób i sprzedaż złomu,
 • Produkcja konstrukcji stalowych,
 • Produkcja kontenerów,
 • Usługi transportowe,
 • Rozbiórki i wyburzenia,
 • Powłoki antykorozyjne,
 • Śrutowanie i malowanie konstrukcji metalowych,
 • Wynajem ładowarki teleskopowej.

Firma IMA Ostrowski prowadzi działalność zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001. Kierujemy się zasadami postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. Posiadamy program gospodarki odpadami zatwierdzony przez wojewodę Łódzkiego. Posiadamy również zezwolenie na zbieranie, transport i magazynowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wydane przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. firma nasza nieustannie inwestuje w podwyższenie standardów Ochrony Środowiska, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej.

Przez 15 lat swojej działalności firma IMA Ostrowski zdobyła opinię firmy solidnej i uczciwej.


Wynajem ładowarek teleskopowych